Защо има толкова много гиганти в дълбокото море?

В най-дълбоките и студени части на океана, морските създания – предимно безгръбначни или животни без гръбначен стълб – могат да нараснат до огромни размери. Калмари, раци паяци, червеи и различни други видове животни растат до размери, които превъзхождат свързаните видове в световен мащаб. Явлението се нарича гигантизъм.

Колосалните калмари (Mesonychoteuthis hamiltoni) в субантарктически води е около 14 пъти по-дълъг от Squid Arrow (Nototodarus sloanii) общ за Нова Зеландия, според Те Ара Енциклопедия на Нова Зеландия. Дълбоко в далечните води на Тихия океан има морска гъба размер на ван. Но какво му е на дълбоките, замръзващи океански води, което кара съществата да растат толкова големи? Оцеляването може да изисква това, а факторите в изключително студени води позволяват това да се случи.

Add Comment